Národ nomádí v době Covidové

Tedy nevím jak vám ale mě už z té izolace za chvilku hrábne. Pátý týden Home office, do práce tak jednou za týden něco dopodepisovat a protože jedna z mých nutných činností současného období je psát každodenní report do naší zahraniční centrály (co se děje v ČR a co se děje u nás ve firmě, která zatím stále běží), zabývám se koronavirem určitě víc, než je nutné pro udržení dobrého duševního zdraví. No a tak jaksi automaticky sleduji i vášnivé diskuze na webech a facebookových stránkách, které sdružují všechny milovníky karavaningu. Současná krizová situace má totiž jeden aspekt: je velmi zajímavá z hlediska sociologického.

Corona_00

Za těch posledních pár týdnů, které jako na potvoru byly většinou provázené nádherným jarním počasím, jsem četl desítky názorů, jestli vyjet nebo nevyjet. Jestli můžeme nebo nemůžeme. Co víme jistě je to, že za hranice se teď prostě nedá. Ty jsou uzavřené a opravdu by nebyl rozumný nápad zkusit se někam "protáhnout". Současnou úroveň zákazů si každý vykládá po svém a docela to i jde, protože to co je vyhlášeno, nemá žádný konkrétní a pevně vysvětlený rámec. Co tedy teď platí:

Zákazy, příkazy, omezení a pokyny

Samozřejmě už když tento článek vzniká, je vlastně neaktuální. Situace se mění každým dnem a naši vládní činitelé vydávají zákazy, pokyny a doporučení jak na běžícím pásu, navíc ještě každý činitel drobátko jiná. Jaká jsou tedy závazná pravidla oficiálně vyhlášená:

Krizová opatření vlády v rámci vyhlášení nouzového stavu (vydáno 15.4. a zatím prodlouženo do konce dubna).

Ministerstvo vnitra vydalo tento třístránkový dokument poměrně brzy po náběhu krize. Principiálně zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky, přesně však definuje vyjímky z tohoto zákazu. Je jich celkem 10. 

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, 2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, 3. individuální duchovní péče a služby, 4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů; 

Takže výlety do přírody zakázány rozhodně nebyly. Samozřejmě při zachování ostaních pravidel, tzn.: žádné skupinové cesty, jen lidi ve společné domácnosti, roušky v okamžiku, kdy jsou venku, atd. Každý si ve výkladu může najít svoji variantu protože textace je velmi vágní. Stejně jako např. bod b). Kdo a podle čeho rozhodne, že cesta za rodinou nebo osobou blízkou byla "nezbytná"? Každý z nás má totiž o nezbytnosti svou vlastní představu. V době vyhlášení vlády to tedy vypadalo, že můžete ven chodit jen ve dvojicích, které spolu žijí ve společné domácnosti a že pořád musíte mít roušky. Nicméně do přírody se dalo a nikde nebylo řečeno, je-li to jednodenní výlet nebo celý víkend či dokonce delší pobyt.

 

Milovníci pobytů v autokempech mají smůlu

Bohužel, tato pravidla vcelku jednoznačně vylučují možnost pokytu v autokempu, ať již oficiálním (ty jsou stejně zavřené), tak neoficiálních, kdy se prostě parta lidí s pár auty nebo přívěsy domluví na společném víkendu na stejném místě. Jednoznačně by se jednalo o skupinovou akci lidí, kteří nežijí ve společné domácnosti. Současná pravidla, která přinesla drobné uvolnění a zavedla termíny jako sociální vzdálenost sice teoreticky připouští možnost např. louky, kde jsou jednotlivá vozidla od sebe v dostatečné  vzdálenosti ale jednotliví účastníci by museli zůstávat ve svých "ostrůvcích" a neshlukovat se. Vysvětlovat případné policejní hlídce, že jsme daleko od sebe a jen tak na sebe pořváváme, by se asi argumentačně dalo ale všichni cítíte, že by si nomádí renomé moc nepolepšilo.

Corona_01

 

A co divočáci ?

Tady je to jednoduché. Pokud jedu jako jedna posádka, obyvající společnou domácnost, a zajedu někam, kde nikde nikdo není, je to dle mého soudu pobyt v přírodě, který je povolený. Problém je někde jinde. Pokud by všichni čeští nomádi vyrazili najednou na divoko do přírody, tak se tam prostě nevejdeme. Nehledě na to, že by se stoprocentně někomu z nás podařilo porušit nějaký běžný a stále platný zákaz. Jako je zákaz vjezdu do lesa, nocování v chráněném území, vjezd na něčí soukromý pozemek, stání na parkovišti, kde je to přes noc zakázané, apod. Prostě by to znamenalo porušení některého z 10pravidel kempování na divoko. Takže znovu: asi by se to argumentačně dalo ale všichni cítíte, že by si nomádí renomé moc nepolepšilo. Navíc takové kempování by bylo drobátko bezohledné vůči ostatním nomádím kolegům.

 Corona_02

Nervózní venkov

Při ne zcela jasném výkladu platných zákonů přišel ještě jeden aspekt a tím byly zákazy parkování. Lokální vládci či lokální obecní policie si většinou přečetli pouze první větu z vládního dokumentu, a sice "Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky". To, v kombinaci s většinou kusými a místě hystericky přibarvenými vědomostmi o pricipu šíření COVID-19 vedlo k tomu, že pro jistotu zavřeli vše, co v okolí měli a bylo v jejich pravomoci. A jak vnitřně, tak i oficiálně to zdůvodnili starostí o zdraví svých obyvatel. 

Corona_03

Je to samozřejmě opatření dokonale absurdní a vystavělo naprosto zbytečnou hráz mezi "město" a "venkov". A to z několika důvodů.

1) Starostové a místní policejní náčelníci chrání stejnou skupinu lidí, která běžně a většinově jezdí za prací právě do měst a také tam realizuje většinu svých nákupů. Prostě ten proslulý nejslabší článek není turista, který na kraji obce zaparkoval auto a vydal se na opačnou stranu od obce někam do lesa na turistickou trasu. Tím nejslabším článkem byl jeho soused, který jezdí do města do práce. S trochou nadsázky si jako podobné opatření představuji např. Prahu, která zakáže vjezd do hlavního města všem autům, které na své registrační značce nemají "A". Že je to srovnání přitažené za vlasy? No, ani moc ne.

2) On ten Covid19 zase není mor a musí mít nějakou koncentraci, než se nacpe do těla. Takže venku a v případném lehkém vánku či dokonce větru se strašně rychle rozptyluje. A na slunci taky i rychle vysychá. Je prokázáno, že na plastech a třeba chromovaných površích vydrží dlouho, skoro 48hodin. Ale při optimálních podmínkách stabilní teploty a vlhkosti. Typicky v klimatizované místnosti. Přesnou statistiku sice nemám ale jsem pevně přesvědčen, že jistě 99% přenosů u nás proběhlo uvnitř budov nebo ve veřejné dopravě. Prostě v uzavřeném prostoru, kde byli lidé v kontaktu s nakaženým na kratší vzdálenost a po delší dobu, v řádu více minut a déle. Prostě riziko přenosu na vzdálenost delší než dva metry (a to jen když by nakažený kýchl nebo kašlal bez roušky) je prakticky nulové. Takže ano, kdyby turisté vstupovali do domů, do místní prodejny, navíc bez roušky a nerespektovali základní pravidla hygieny a ochrany, tak pak ano. To se ale až na naprosté vyjímky nikde nedělo.

3) Je to taky i trochu o solidaritě. Městský člověk nemá moc příležitostí vyrazit do přírody. A pobyt v ní mu zakazují lidé, kteří budou první (až krize pomine), kteří budou vyzývat k návštěvě jejich kraje, hrát na národní notu a dožadovat se finanční pomoci turistů svému regionu. To už městský člověk vadit nebude.

Ale to jsem se zakecal. Každopádně touto částí chci říct, že je tu prostě další překážka pro nějaké hromadné vyjíždění do přírody. Z mého pohledu nerozumná, nelogická, sobecká ale prostě tu je. A já jako karavanista buďto musím být připravený hádat se na každé zastávce, nebo nevyjíždět.

 

Máme tu dubnové rozvolnění pravidel

Vláda v dubnu trochu povolila šrouby ale nic z toho se přímo netýká karavaningu. Ano, když jsem v přírodě sám, už nemusím mít roušku. To samozřejmě přineslo davy lidí, kteří si výklad přizpůsobili a parky, turistické trasy a jiná frekventovaná místa jsou plná lidí nahňahňaných na sobě a bez roušek. "Dyk jsem přeci v přírodě, ne?" Takže druhý extrém. No a protože nejsme úplně stoprocentně ukázněným národem, budou tu zákazy dále a někdy budou tvrdší, nežli je z hlediska logických důvodů potřeba. A to je fakt, se kterým musíme počítat i my nomádi. Když to vezmu sobecky a vyjedu, vždy si najdu v nedokonale koncipovaných oficiálních pravidlech skulinu, jak své konání omluvit. Když to ale vezmu jako příslušník karavanní komunity, raději budu dodržovat i nesmyslná nařízení. Dlouho trvat nebudou a za zhoršení obecného názoru na lidi v karavanech a obytňácích to určitě nestojí.

 

Takže vyjíždět nebo nevyjíždět?

Ať na to koukám jak chci, souhlasím s vyjádření Asociace kempování a karavaningu: Nevyjíždět do té doby, nežli oficiálně vláda vyhlásí ukončení stavu nouze. A protože na druhou stranu veškeré lékařské kapacity doporučují pobyt na slunci jako velmi důležitý zdroj vitamínu D a tím zvýšení tělesné imunity, tak až do ukončení stavu nouze budu vyjíždět jen na jedno jediné místo: na naší vlastní zahradu u chaty. Je to sice jasná úlitba nerozumu a přehnaným obavám ale je to realita. Přidáte se?

Corona_04

Co vás zajímá?

Kontakty na nás

Náš parťák obytňák

Jirka a Jana
Praha

jiri.pm@seznam.cz